Een jaar lid worden van onze vereniging

Wij willen medestanders, tochtgenoten, de kans bieden om, tegen betaald lidmaatschap, lid te worden van onze Beweging voor Open Spiritualiteit.

Wij vragen voor het lidmaatschap 20 euro.

Elk jaar word je eraan herinnerd dat het lidmaatschap met een jaar verlengd moet worden. Je bent dan vrij om verder lid te blijven.

Let wel! Er is een voorwaarde verbonden aan het lidmaatschap. Wie lid wil worden moet akkoord gaan met de missie en de visie van onze beweging. Door het lidgeld te betalen verklaar je je akkoord met deze voorwaarde.

Wie een jaar lid wordt, kan aan een goedkoper tarief deelnemen aan activiteiten van Bezield Verband.

 

Schrijf je ook in op onze nieuwsbrief.