Disclaimer & privacy

 

Deze website www.bezieldverband.be is een privé-initiatief. Deze site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden.

 1. Voorstelling van de werking van de beweging BEZIELD VERBAND VLAANDEREN

Deze website wil de werking van de Bezield Verband zo getrouw als mogelijk voorstellen. Indien er toch tekorten zouden opgemerkt worden, vragen wij om contact op te nemen met de webmaster. Rekening houdend met de vele mogelijke detailafwijkingen per melding van een tekort of foutieve informatie willen we zo snel als mogelijk, in onderling akkoord, de inhoud van de website wijzigen. We streven er vooral naar dat onze websitebezoekers zo correct mogelijk informatie aangeboden krijgen.

 1. Als vrijwaringsclausule benadrukken we het volgende:
 • “Wij zijn niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt”.
 • “Al streven wij naar zo correct mogelijke gegevens en informatie, wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op deze website werd geraadpleegd of die via deze website werd uitgewisseld”.
 • “Wij kunnen geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site”.
 1. Beheer van de website

De webmaster, gesteund door het bestuur van Bezield Verband Vlaanderen, behoudt het recht om blogthema’s en/of reacties te weigeren:

 1. bij thema’s die niet relevant zijn,
 2. bij inhoud die oncontroleerbaar beschuldigend is, die belasterend, beledigend, fulminerend, eerrovend, schunnig, seksistisch is, die extremistisch, racistisch en/of discriminerend is,
 3. bij inhoud met woorden of zinnen in hoofdletters geschreven,
 4. bij anonieme reacties.

Anonieme reacties kunnen wel geplaatst worden als bij het begin van de reacties uitdrukkelijk om anonimiteit gevraagd wordt en anonimiteit door de webmaster (in samenspraak met het bestuur van Bezield Verband) geoorloofd is. Reacties met vragen naar anonimiteit, die geweigerd worden, zullen niet gepubliceerd worden. Eventueel kan tussen reactieschrijver en webmaster gecommuniceerd worden, maar dit laatste is niet eindeloos.

 1. Wat de privacy betreft:

Om een inschrijving of bereidheid tot actieve medewerking aan Bezield Verband Vlaanderen kenbaar te maken of om deel te nemen aan de blogs en reacties, worden minimaal persoonsgegevens verzameld. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Wij geven u daarbij de volgende garanties:

 • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
 • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.
 • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kan de juistheid ervan verifiëren. U heeft de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Deze toegang en corrigeermogelijkheden zijn mogelijk aan de hand van elke nieuwsbrief (onderste deel bij het logo van Laposta.nl).
 • We treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.
 1. Klachtenprocedure

Klachten kunnen steeds aan de webmaster of aan een bestuurslid van Bezield Verband bezorgd worden. Klachten die anoniem of onder een valse naam verstuurd worden, zijn niet ontvankelijk. Minimaal moeten naam, voornaam, e-mail-adres en adres opgegeven worden. De klager preciseert het voorwerp/feiten waartegen ze gericht is, alsook het belang van de klager terzake.

Een weigering van een klacht wordt per e-mail door ons gemotiveerd.

 1. Verwerkersovereenkomst met Laposta.nl

Bezield Verband Vlaanderen werkt voor haar e-mailmarketing samen met het Nederlandse bedrijf Laposta.nl. Er is bewust gekozen voor een Europees bedrijf opdat zo de verwerking van persoonsgegevens volledig gegarandeerd is, conform de Europese GDPR-wetgeving. Via dit bedrijf verzenden wij onze nieuwsbrieven en informatieve berichten. Voor het veilig organiseren en verwerken hebben we dit bedrijf een verwerkersovereenkomst afgesloten. U kan hier deze Verwerkersovereenkomst LAPOSTA nalezen.