Welkom

Bezield Verband Vlaanderen

een open beweging voor spiritualiteit en zingeving

Wij willen een beweging zijn: open en respectvol naar iedereen, ongeacht de levensbeschouwelijke achtergrond. Zo vragen we ieder die zich bij onze beweging aansluit dat hij/zij in luisterbereidheid omgaat met andersdenkenden, bewust van de eigen levensvisie, zonder de eigen levensopstelling op te dringen of als dé waarheid voor te stellen.

Levenslang is het leven: verkennend in het leven staan. De blik verruimen. Verbinding maken. Kansen om samenhorigheid te promoten. Ook crisis te boven komen. Elke levensomstandigheid biedt zo mogelijkheden tot herinterpretatie, tot groei, tot bloei.

Zo is het leven levenslang de weg gaan in een labyrint, nu eens dicht bij de eigen kern, dan weer veraf staand, zoekend, kringen makend …

Interesse om ook ‘vriend van  het Bezield Verband’  te zijn in Vlaanderen … ?

Neem gerust contact op met een van de bestuurders …